کد خبر: 82110
مصاحبه تلفنی با دکتر توانایی مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی پیرامون برنامه های سازمان در هفته تأمین اجتماعی در برنامه همین امروز - شبکه تلویزیونی سلامت