زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۱۴ آبان ساعت 14:12 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۶/۱۱ ساعت 15:33    تعداد بازدید: 13079    کد مطلب: 1782

تعریف کارگزاریهای رسمی


 

کارگزاریهای رسمی، تشکیلاتی است که برای پیگیری و حصول هدف ها و برنامه هایی که در آیین نامه تعریف شده است تشکیل می گردد. کارگزاریهای رسمی به دو صورت تشکیل می شوند:
الف- کارگزاریهای حقوقی که با شرکت حداقل سه نفر ، در چارچوب ضوابط مشخص به ثبت رسانده می شود.
ب- کارگزاریهای حقیقی که توسط اشخاص حقیقی واجد شرایط ایجاد می شود.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha