زمان انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۳ شهريور ساعت 22:57 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۴/۳۰ ساعت 10:18    تعداد بازدید: 3681    کد مطلب: 7345

نشانی و شماره تلفن مراکز بیمه ای استان


نام واحد : شعبه یک زاهدان                       کد شهرستان : 054
آدرس : زاهدان – خیابان آزادی – روبروی پارک شهر – کد پستی : 9813685316

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 3321924 6 اجرائیات 33263494
2 نمابر 33219625 7 حسابداری 33263493
3 معاون بیمه ای 33263459 8 فرابری داده ها 33219626
4 معاون ادی مالی 33263492 9 مرکز مشاوره 33263496
5 درآمد 33263302 10 تلفنخانه

33219627-8

33263490-1


 نام واحد : شعبه دو زاهدان                       کد شهرستان : 054
آدرس : زاهدان – خیابان شهید طباطبائی– روبروی نیروگاه برق سابق – کد پستی : 9818634139

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 33500046 6 نامنویسی 33504185
2 نمابر 33500044 7 امور اداری 33504183
3 درآمد 33504186   حسابداری 33500048
4 امور بیمه شدگان 33504187   بازرسی 33500049
5 مستمریها 33504187   اجرائیات 33504184

نام واحد : شعبه سه زاهدان                       کد شهرستان : 054
آدرس : زاهدان – زیباشهر-خیابان ویلا– حد فاصل خیابان رضوان و البرز – کد پستی : 9817937379

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 33288702 6 نامنویسی 33289703
2 نمابر 33289702 7 امور اداری 33289701
3 درآمد 33288703 8 حسابداری 33289701
4 امور بیمه شدگان 33289703 9 بازرسی 33288703
5 مستمریها 33289703 10 اجرائیات 33288703

نام واحد : شعبه زابل                       کد شهرستان : 054
آدرس : زابل– خیابان فردوسی-نبش فردوسی 35– کد پستی : 9861635943

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 32222529 4 فرابری داده ها 32223032
2 نمابر 32223033 5 تلفنخانه 32223030-31
3 معاون 32234815      

نام واحد : شعبه چابهار                     کد شهرستان : 054
آدرس : چابهار– بلوار قدس-کد پستی : 9971663467

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 35332225 6 نامنویسی 35331470
2 نمابر 35332325 7 حسابداری 35333090
3 معاون 35330812 8 امور اداری 35332226
4 درآمد 35333097 9 بازرسی 35331110
5 امور بیمه شدگان 35331107 10 اجرائیات 35331120

نام واحد : شعبه ایرانشهر                   کد شهرستان : 054
آدرس : ایرانشهر– خیابان نور _ مقابل پارک شهدا _ کد پستی : 9913753451

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف ام واحد شماره تلفن
1 ریاست 37222264 5 امور اداری 37232671
2 نمابر 37226995 6 اجرائیات 37231358
3 درآمد 37231360 7 تلفنخانه

37231359-37222410

37226994-37232670

4 حسابداری 37226993   کارگزاری 37223849

نام واحد : شعبه سراوان                  کد شهرستان : 054
آدرس : سراوان– بلوار معلم _ جنب ترمینال مسافربری _ کد پستی : 9951663115

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 37623710 6 حسابداری 37625055
2 نمابر 37624680 7 امور اداری 37624605
3 درآمد 37630051 8 بازرسی 37642378
4 امور بیمه شدگان 37633208 9 اجرائیات 37642378
5 مستمریها - نامنویسی 37633208 10 فرابری داده ها 37626698

نام واحد : شعبه خاش                   کد شهرستان : 054
آدرس : خاش– خیابان سرباز جب مدرسه غیرانتفای-کد پستی : 9891819996

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 33727945 6 نامنویسی 33727943
2 نمابر 33723830 7 حسابداری 33728735
3 درآمد 33728733 8 امور اداری 33723769
4 اموربیمه شدگان-مستمریها 33728734 9 بازرسی 33727946
5 اجرائیات 33720137 10 تلفنخانه 33723770


نام واحد : شعبه نیکشهر                کد شهرستان : 054
آدرس : نیکشهر – بلوار آزادی _ جنب شهرداری _ کد پستی : 9991647891

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 35232060 6 حسابداری 35232067
2 نمابر 35232063 7 امور اداری 35232064
3 درآمد 35232066 8 بازرسی 35232066
4 اموربیمه شدگان 35232062 9 اجرائیات 35232066
5 مستمریها-نامنویسی 35232062 10    

نام واحد : شعبه کنارک                    کد شهرستان : 054
آدرس : کنارک– خیابان خاتم الانبیاء (ص) _ نبش خیابان صیاد غربی _ کد پستی : 9981649863

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 35382718 4 حسابداری 35384042
2 نمابر 35383985 5 نامنویسی 35384056
3 درآمد 35384057 6 امور اداری 35384042

نام واحد : شعبه زهک                    کد شهرستان : 054
آدرس : هک– بلوار بهمن -کد پستی : 9871613569

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 32615091 5 حسابداری-امورمالی 32615093
2 نمابر 32615092 6 فرابری داده ها 32615095
3 درآمد-اموربیمه شدگان 32615094 7 بازرسی 32615094
4 مستمریها-نامنویسی 32615094 8 اجرائیات 32615094

 

نام واحد : شعبه راسک                   کد شهرستان : 054
آدرس : راسک – خیابان معلم _ روبروی جهاد کشاورزی _ کد پستی : 9936113556

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 37142996 5 مستمریها-نامنویسی 37142006
2 نمابر 37142993 6 حسابداری-امور اداری 37143048
3 درآمد 37143305 7 بازرسی 37143305
4 امور بیمه شدگان 37142006 8 اجرائیات 37143305

نام واحد : شعبه میرجاوه                    کد شهرستان : 054
آدرس : میرجاوه – خیابان انقلاب _ جنب بانک کشاورزی _ کد پستی : 9841813161

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 33582541 3 درآمد 33582429
2 نمابر 33582535 4 نامنویسی 33582429

نام واحد : شعبه هیرمند                     کد شهرستان : 054
آدرس : هیرمند – بلوار امام خمینی - خیابان شرکت نفت -کد پستی : 9851615884

ردیف نام واحد شماره تلفن ردیف نام واحد شماره تلفن
1 ریاست 32623223      
2 نمابر 32323123      

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha